logo
OVER PLUS  -  PROGRAMMA  -  NIEUWS  -  ARCHIEF  -  LINKS  -  PERS  -  CONTACT  -  LOKATIE   

Doelstelling

Stichting Plus (ontstaan uit Jongerenvereniging Plus) continueert de oorspronkelijke doelstelling van de Jongerenvereniging: het organiseren en initiëren van sociaal-culturele activiteiten voor mensen vanaf 16 jaar. Een belangrijk gegeven is dat mensen gestimuleerd worden om zelf actief te zijn, bv. door het maken van muziek, theater e.d. Het activiteitenaanbod (concerten, optredens, films) is niet gericht op vrijblijvend en gezapig consumeren maar wil veeleer prikkelend zijn. Van de bezoekers bij de activiteiten wordt een actieve houding verwacht.
 
Stichting Plus wordt volledig door vrijwilligers gedraaid. Een belangrijke motivatie voor de vrijwilligers zijn de optredens/concerten/films die in wezen de ruggengraat van de stichting vormen, en die stimulerend werken op muziek- en theateractiviteiten van de bezoekers. Momenteel bestaat Plus uit een vijftiental ‘vaste’vrijwilligers, naast mensen die incidenteel hand- en spandiensten verrichten.

Stichting Plus kent de volgende activiteiten:

    1. inloopavonden
    2. repetitieavonden
    3. stimuleringsactiviteiten
    4. optredens/concerten/films